Hitta äggtjuven!

Lila cirkel med gulkant med svarta skoavtryck och texten Tävling - Hitta äggtjuven! Samla ledtrådar och jämför med de misstänkta.

Tävling - Hitta äggtjuven!

Jag har jämfört mina ledtrådar med de misstänkta (på affischen).