Ängelholms bibliotek öppnar upp Meröppet igen!

Vi öppnar Meröppet igen från och med måndagen den 19/4.

Från och med måndagen den 19/4 öppnar vi upp Meröppet igen med följande restriktioner:

  • Begränsningar om hur många biblioteksbesökare som samtidigt får vistas i lokalerna. Se anslag på varje bibliotek för information om hur många som får vistas samtidigt i lokalen, gäller även under Meröppet-tider.
  • Biblioteken är fortsatt inga mötesplatser. 
  • Max vistelsetid i bibliotekslokalerna 15 min.
  • Datorärenden max 15 min.

Om restriktionerna ovan inte följs kommer vi att tvingas stänga ner Meröppet igen med omedelbar verkan. Försäkra dig därför om att max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt inte överstigs.