24 goda gärningar av Jenny Fagerlund

Vår första bok blir 24 goda gärningar av Jenny Fagerlund och vi ser fram emot att läsa och diskutera med er. Vi läser boken mellan den 23/11 till den 13/12, för att sedan diskutera den mellan den 14-18 december