Alexander den store av Paul Cartledge

Paul Cartledge, professor i  grekisk historia vid Cambridge ger i sin bok en skildring av Alexander den stores liv och person. Om hur hans krigarliv och stora erövringar i östra  Medelhavet under
300-talet  f. Kr kan ha gått till. Mycket finns skrivet i ämnet och Cartledge skriver parallellt historien om hur hans liv kanske var och vad i forskningen som är rimligt. Just detta att författaren hela tiden  har med forskningsaspekten ger en spännande dimension i läsningen.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Birgitta Jonsson den 10 maj 2017