Aningar

Aningar innehåller sex essäer skrivna under det första halvåret med covid-19 i New York och London. Det är texter från ett liv i lockdown, och pandemin finns där som en ständig bakgrundsmusik, men den har inte huvudrollen. Zadie Smiths iakttagelser är blixtrande intelligenta och välformulerade. I en recension i The Guardian uttrycks bokens essens mycket träffande så här: ”Även om den är född ur pandemin och ur det nedstängda samhället känns den som en dörr som visar in mot nya rum för tanken.” I sällskap med välskrivna texter känner du dig mindre isolerad!