Att återvända till livet av Dina och Jovan Rajs

Upphovet till denna gripande bok är en 15-årig svensk flicka som ställde en fråga till paret Jovan och Dina Rajs när de var ute och föreläste om sina upplevelser under kriget. ”Hur blev ni hela igen?” löd frågan. Båda växte upp i forna Jugoslavien men sen skiljde sig deras upplevelser åt. Där Jovan förlorar nästan hela sin familj och som 9-åring ensam flyr och så småningom hamnar både i Bergen-Belsen och Theresienstadt  överlever Dina tillsammans med sin mamma i Budapest där de antar icke-judiska identiteter och återförenas med pappan efter krigsslutet. Man får ta del av deras öden i vartannat kapitel. De båda träffas sen på ett kollo för judiska ungdomar ett par år in på 50-talet. Dina utbildar sig till arkitekt och Jovan till rättsmedicinare och de får två döttrar. 1968 flyttar Jovan i förväg till Sverige och börjar arbetar som rättsläkare i Linköping och resten av familjen kommer efter ett halvår. Den sista delen av boken utgör också en väldigt intressant läsning om hur det var att komma från det socialistiska Jugoslavien till Sverige på 60- och 70 talen som invandrare.  

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna Wingårdh den 12 mars 2018