Båstads bibliotek satsar på klimatfiktion

Vi är glada över att kunna berätta att Båstads bibliotek har tilldelats ett bidrag på 150 000 kronor från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Pengarna kommer att användas till att genomföra en satsning på cli-fi, eller klimatfiktion.

Begreppet cli-fi, eller klimatfiktion hörs allt oftare. Cli-fi är en förkortning av climate fiction och syftar på romaner där klimatet står i fokus. Om pandemiläget tillåter hoppas vi kunna hålla en bokcirkel till hösten, där vi läser och diskuterar romaner som beskriver hur vi människor påverkas av klimatförändringarna.

Projektpengarna kommer bland annat att användas till att köpa in litteratur – såväl skönlitteratur som facklitteratur på det aktuella temat. Men vi har även för avsikt att bjuda in föreläsare, exempelvis forskare. Mer information kommer till hösten, så håll utkik här på hemsidan!

Målgrupp:

Taggar:

den 15 juni 2020