Båstads bibliotek satsar på klimatfiktion

Båstads bibliotek har sökt och fått pengar att satsa på klimatfiktion.

Vi är glada över att kunna berätta att Båstads bibliotek har tilldelats ett bidrag på 150 000 kronor från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Pengarna kommer att användas till att genomföra en satsning på cli-fi, eller klimatfiktion.

Begreppet cli-fi, eller klimatfiktion hörs allt oftare. Cli-fi är en förkortning av climate fiction och syftar på romaner där klimatet står i fokus. Till hösten blir det en coronaanpassad bokcirkel, där vi läser romaner som tar upp olika aspekter av klimatfrågan. 

Projektpengarna kommer bland annat att användas till att köpa in litteratur – såväl skönlitteratur som facklitteratur på det aktuella temat. Vi har även för avsikt att bjuda in föreläsare, exempelvis forskare. På grund av pandemiläget kan det dock dröja till våren, men håll utkik här på hemsidan!

Målgrupp:

Taggar:

den 15 juni 2020