Bamses läsrum

Bamses läsrum är öppet under bibliotekets bemannade öppettider. Högst åtta personer får vistas i Bamses läsrum åt gången. Bamses läsrum bokas på telefon 042-33 76 98. I Bamses läsrum finns det möjlighet att läsa, leka, rita, spela spel, pussla och titta på Bamsefilm. Här finns även många Bamsetidningar, både nya och gamla samt en mindre utställning om Bamses historia.

Bamses läsrum

Bamses läsrum finns på ovanvåningen (ingen hiss) på Vikens Bibliotek och är öppet när biblioteket är bemannat. Vikens Biblioteks öppettider hittar du här.