Begränsad biblioteksservice från och med måndag 11 januari

Tyvärr är smittspridningen av covid19 fortfarande hög och sjukvården är hårt belastad. Därför låser vi inte upp våra dörrar som planerat den 11 januari, men kan glädjande nog öppna upp för en begränsad biblioteksservice.

Från och med måndag 11 januari vid lunchtid kan du åter reservera böcker och annan media på www.bibliotekfh.se och välja att hämta dem på något av våra bibliotek. Du reserverar med hjälp av lånekort/personnummer och PIN-kod.

Återlämning av lånad media och avhämtning av reservationer kan ske på följande tider, tidsbokning krävs på telefon 0435-280 72:

Klippan: Måndag, onsdag, fredag 10-17   

Ljungbyhed: Tisdag 13-17

Östra Ljungby: Torsdag 13-17 (Skärtorsdag 1 april 13-16). Meröppet stängt.

Möjlighet att låna dator för utskrift finns. Max 15 minuter, tidsbokning krävs på telefon 0435-28 072.

Du som endast ska återlämna kan göra det i återlämningslådan i tidningsrummet utan att boka tid. Tidningsrummet finns vid konsthallsentrén och är öppet för återlämning följande tider (gäller endast Klippan):

Måndag, onsdag, fredag 10-17

Tisdag, torsdag 10-13

Detta är utifrån gällande myndighetsrekommendationer. Vi reserverar oss för att det kan komma andra rekommendationer som påverkar biblioteksverksamheten.