Bibblan svarar

Bibblan svarar är en gratis svarstjänst från biblioteken. Här kan du fråga vad du vill på svenska eller engelska, och få svar från personal på bibliotek runt om i Sverige.

Klicka här för att komma till Bibblan svarar och ställa din fråga!

Tänk på att:

  • Bibblan svarar är en tjänst som bemannas av personal på olika bibliotek runtom i Sverige. Om din fråga gäller dina lån hos oss eller ditt lokala bibliotek, kontakta därför biblioteket direkt istället. Du hittar mailadresser och telefonnummer under rubriken Biblioteken i menyn.
  • Bilder som skickas in i frågor kan komma att publiceras på bibblansvarar.se.
  • Räkna med att det tar ungefär två arbetsdagar att få svar. Är din fråga svår eller komplicerad kan det ta längre tid.
  • Bibblan svarar löser inte skoluppgifter. Har du fått en uppgift av din lärare ska du börja med att vända dig till ditt skolbibliotek.
  • Frågan måste vara formulerad på ett tydligt sätt. Ställ en fråga i taget.