Biblioteken öppnar försiktigt upp

Nu öppnar vi upp själva biblioteksrummet för besökare och det finns inte längre krav på föranmälan/bokning.

Vi har dock begränsningar på antal besökare samtidigt. Därför är våra bibliotek fortfarande ingen mötesplats utan är endast öppna för att låna och lämna böcker samt utföra korta ärenden. Konsthallsentrén i Klippan är öppen för återlämning av lånat material samt läsning av dagens tidning tisdag och torsdag kl. 10-13. Måndag kl. 13-19, onsdag och fredag kl. 10-17, ingång till tidningsrummet genom biblioteket. Max 2 personer och max 15 minuter.
Tidnings- och tidskriftsläsning är möjligt utomhus på baksidan av Ljungbyheds bibliotek vid tjänligt väder. Fyra platser finns under öppettiden tisdagar kl.  13-17 och torsdagar kl. 15-19.
Meröppet i Östra Ljungby, max 2 personer i lokalen samtidigt.