Bibliotekets digitala bokcirkel

Ängelholms bibliotek har en digital bokcirkel på Facebook. Du är välkommen att delta!

Vi läser en gemensam bok under ett par veckor, för att sedan diskutera den tillsammans i facebookgruppen.

Hoppas du vill vara med!

Länk till facebooksidan