Bibliotekets digitala bokcirkel

Ängelholms bibliotek håller på att starta upp en digital bokcirkel på Facebook och vi vill bjuda in dig!

Vi läser en gemensam bok under ett par veckor, för att sedan diskutera den tillsammans i facebookgruppen.

Hoppas du vill vara med!

Bokcirkel 2020:1