Bibliotekets digitala filmcirkel

Ängelholms bibliotek fortsätter i höst med sin digital filmcirkel. Vi börjar att titta vecka 35. Varje utvald film har en visningstid på två veckor och avslutas därefter med en vecka med frågor och diskussioner innan vi fortsätter med nästa film.

Vi ser en gemensam film och diskturerar denna under en vecka på cirkelns facebooksidan. Vi använder bibliotekets strömmande filmtjänst Cineasterna.

Bibliotekets filmredaktion sätter ihop filmpaket, med tre filmer i varje, efter olika teman. Deltagarna får sedan rösta om vilket paket vi ska köra. Ett paket betar vi av på en månad. Inför varje film skickar vi ut en kort presentation av filmen samt saker du kan uppmärksamma och tänka på inför diskussionen på facebooksidan.

Filmpaket 1: Claire Denis
Första filmen Let the sunshine in, 2017