Bibliotekets digitala grundkurser

Här kan du beställa enkla grundkurser för att lära dig att göra olika digitala saker. Du får ett kort utbildningsmaterial antingen hemskickat med brev om du vill det eller via e-post. Vi hjälper dig med din digitala vardag!

Här kan du beställa dina digitala grundkurser

Vi tar in dina personuppgifter för att kunna utföra din beställning. Denna beställning raderas efter att beställningen utförts. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här
Välj digital grundkurs

Välj vilken eller vilka digitala grundkurser du vill beställa