Biblioteksdagarna

Välkommen till Biblioteksdagarna och Helsingborgs Stad! Om du i samband med Biblioteksdagarna vill göra studiebesök på egen hand så finns ett stort antal intressanta ställen att besöka inom rimligt avstånd med kollektivtrafik.

Bibliotek Familjen Helsingborg

Bibliotek Familjen Helsingborg är 11 kommuner i Nordvästra Skåne som med sina 55 folkbibliotek bedriver verksamhet för mer än en fjärdedel av Skånes befolkning. Bibliotek Familjen Helsingborg utgörs av folkbiblioteken i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Biblioteken i menyn.

Helsingborg


BoostHbg

BoostHbg finns på Dunkers Kulturhus och är ett regionalt resurscenter och katalysator för talangutveckling och innovation inom transmedia, crossmedia, film och digital media. BoostHbg ger stöd till utvecklingsarbete inom nya berättarformer och nya sätt att nå publik och utbildar både kreatörer och producenter inom traditionella medier och nya berättarformat.

Campus Helsingborgs bibliotek

Campus Helsingborg är en del av Lunds Universitet och präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer. Utbildningsprogram som finns är t.ex. strategisk kommunikation, service management, modevetenskap, socionom- och ingenjörsprogram.  Bibliotekets samlingar består främst av facklitteratur inom de ämnen som studeras vid Campus Helsingborg. Beståndet omfattar teknik, ekonomi, kommunikation och socialt arbete.

Kontakta biblioteket i förhand om visning av biblioteket på bibliotek@ch.lu.se.

Helsingborgs Sjukhusbibliotek

Har fått utmärkelsen årets Sjukhusbibliotek och har nyligen flyttat in i nya lokaler.  Till bibliotek kommer vårdpersonal såväl som patienter och närstående. Biblioteket tillhandahåller vetenskapliga resurser och det finns ett patientutbildningscentrum till för patienter och närstående. I gruppform utforskar och lär man sig om diagnoserna utifrån deltagarnas frågeställningar och arbetet samordnas med vårdpersonal, stödpersoner och patientorganisationer.

Kontakta biblioteket i förhand om visning av biblioteket genom eric.ahl@skane.se.

Helsingborgs Stadsbibliotek

Biblioteket har häromåret genomgått en mindre renovation och i april förra året invigdes avdelningen Digidel som väckt stor uppmärksamhet. Digidel är tillgängligt under bibliotekets öppettider men för Biblioteksdagsbesökarna kommer det erbjudas extra aktiviteter och visningar torsdagen 16/5 mellan kl. 17.30-19.00.

För särskild visning under andra tider kontakta Josefin.Andersson@helsingborg.se.

Idé A Drottninghög

6 förvaltningar och bolag driver tillsammans en verksamhet inspirerad av engelska Idea stores i ett av Helsingborgs socioekonomiskt mest utsatta områden. Idé A Drottninghög är ett medborgarhus, mötesrum och bibliotek.  Verksamheten anpassar sig efter vad besökarna vill ha och efterfrågar, och sker i dialog med medborgarna i lokalområdet, samarbetspartners och deltagande förvaltningar. På biblioteket kan man förutom att låna medier, t.ex. gå på stavgång, dansa för bättre hälsa, delta i datakurser, pyssla, måla och sticka, utforska den digitala världen med robotar, få läxhjälp, delta i språk och integrationscafé, eller varför inte låna en cykel.  

Kontakta biblioteket i förhand för visning genom Anna.Hannervik@helsingborg.se.

Rönnowska skolans bibliotek

Rönnowska skolans bibliotek är ett skolbibliotek i världsklass. Det tycker fackförbundet DIK som gett biblioteket utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

Rönnowska är en gymnasieskola med uteslutande yrkesutbildningar med ett välutrustat bibliotek som är centralt placerat där de kan möta eleverna på ett väldigt bra sätt. Bibliotekarierna har ett nära och bra samarbete med lärarkollegorna och har ett stort stöd från skolledning,

Ett skolbibliotek i världsklass är en tydlig del av skolans pedagogiska vision, att det samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande och att det stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.

Kontakta biblioteket i förhand om visning av biblioteket genom Cecilia.Forssman@helsingborg.se.

Helsingør


© Steen Larsen

Biblioteket Kulturværftet

Kulturhamn Kronborg är ett kultur- och rekreationscenter som består av Kulturvaerftet med bibliotek, museum, och Kronborg. Kulturhuset och Biblioteket Kulturværftet byggdes 2010 och det 6000 m² stora biblioteket är ett av Europas modernaste bibliotek.

Biblioteken i Helsingørs kommun har över 1 miljon besök varje år och Biblioteket Kulturværftet är ett modernt multimediehus för kunskap och upplevelser. Lekrum, IT-kurser, fredagskafé med författare, barnteater, aktuella föreläsningar och IT-kurser för vuxna är något av det som erbjuds på Biblioteket.

Biblioteket är utformat som ett stadsrum med olika distrikt där böcker och andra medier samlas under teman. Torgen mellan distrikten fungerar som mötes-, samlings- och utställningsarena och skapar en ram för allt från författarmöten till film- och läsklubbsarrangemang.

I februari 2015 blev biblioteket tilldelad rankingen 'Exceptional' i den europeiske undersökningen, Library Ranking Europe. Endast två europeiska bibliotek fick den utmärkelsen. Undersökningen har jämfört bibliotekens placering, öppettider, bemanning, möjlighet för utställningar, arrangemang och andra parametrar. Kulturværftet är ett av tre danska bibliotek, du ska se innan du dör enligt IFLA, som 2014 publicerade 1001 Libraries To See Before You Die.

 

Besök Svensk biblioteksförening för mer information om Biblioteksdagarna 2019.

Utställare och projekt

Under Biblioteksdagarna får du veta mer om aktuella projekt på biblioteken i regionen. Besök våra utställningsplatser i Helsingborgs Konserthus för mer information!

Båstad bibliotek

Ord och människor – att skapa möten genom berättelser

I projektet leder författaren Torgny Karnstedttvå grupper i kreativt skrivande. Varje grupp arbetar med temat barndom – minnen och drömmar i valfri skriftlig uttrycksform: kortprosa, lyrik eller drama. Kontaktperson är catharina.elofsson@bastad.se

Helsingborgs bibliotek

Stärkta bibliotek - Digital inkludering

Biblioteket har startat upp fler surfcaféer i olika stadsdelar, arrangerat tillfällen inom daglig verksamhet och arbetat tillsammans med SFI-skolor i Helsingborg stad under namnet Digitala läslyftet 2.0. Kontaktperson är Rebecca.Risen@helsingborg.se.

Stärkta bibliotek - IT-verkstad on tour

Projektet syftar till att utveckla och utöka arbetet mot barn och unga när det gäller digital inkludering.
Kontaktperson är maria.johansson-naslund@helsingborg.se.

Projekt Digidel Söder

Projektet har som målsättning att nå ut med bibliotekets digitala verksamheter till personer i de södra delarna av Helsingborg som inte vanligtvis tar sig till de fysiska biblioteken, i samarbete med träffpunkter, föreningar, stadsdelsprojekt. Kontaktperson är annelie.holst@helsingborg.se.

Digidel Helsingborg

Digidel drivs av Helsingborgs bibliotek och stadens Digitaliseringsavdelning. Fokus för Digidel Helsingborg är att öka den digitala kompetensen i staden - för såväl invånare som besökare och medarbetare. Mer information finns på digidel.helsingborg.se och digidel@helsingborg.se.

Textosofi

Inom Familjen Helsingborg har vi i studiecirklar för både personal och allmänhet, undersökt hur biblioterapin kan integreras i ett fördjupat läsfrämjande. Projektet stöds av Region Skåne och sker i samband med Båstads bibliotek. Kontaktperson är irene.stenvatten@helsingborg.se.

Höganäs bibliotek

Bibliotech

Biblioteket har skapat en låda med digital utrusning som kan flyttas mellan biblioteken och t. ex. äldreboenden och förskolor. På Biblioteksdagarna ställer Höganäs ut sin ”box” och berättar om uppsökande verksamhet. Kontaktperson är nevena.pesic@hoganas.se.

Otraditionellt utlåningsställe

Höganäs bibliotek har utlåning av böcker på Höganäs Sportcenter, där besökare till simhall, gymnastik- och sporthallar kan låna själva. Kontaktperson är emmy.wahlgren@hoganas.se.

Landskrona bibliotek

Samtalscafé

Utifrån önskemål från målgruppen ”vuxna efter SFI” arrangerar Landskrona bibliotek Samtalscafé med fokus på demokrati- och samhällsfrågor. Kontaktperson är annika.liljengren@landskrona.se.

Malmö Stadsbibliotek

Bibblan svarar

Bibblan svarar är Sveriges största digitala bibliotekssamarbete. Kungliga biblioteket står bakom tjänsten men vi som svarar på frågorna arbetar på folkbibliotek ute i landet. Kontaktperson är nanna.ekman@malmo.se.