Bibliotekssystemet har varit ur funktion på grund av hackerattack

Inga tecken på att personuppgifter skulle vara läckta

Uppdatering 7 juli: Incidentrapporten visar inga tecken på att någon information skulle ha läckt ut i samband med attacken.

Mellan den 23 juni och 2 juli så har det inte gått att reservera och låna om böcker eller att använda bibliotekets övriga tjänster. Det beror på att Axiell som är leverantör av vårt bibliotekssystem utsatts för en hackerattack, en så kallad ransomware-attack. Omedelbara säkerhetsåtgärder vidtogs och systemet stängdes ner.

Vi vill först och främst beklaga att våra tjänster varit otillgängliga under denna tid. Vi vill också understryka att våra besökares säkerhet är vår högsta prioritet. Axiells undersökningar visar inga som helst spår på att våra besökares personuppgifter eller andra uppgifter skulle ha läckt ut i attacken. Det finns dock en viss risk för att uppgifter har läckt ut och röjts till obehöriga, vilket innebär att systemets uppgifter om dig och dina lån kan bli kända för andra. Uppgifter avseende personer med skyddade personuppgifter har inte funnits i systemet.

Biblioteket tillsammans med Axiell kommer att fortsätta undersöka effekterna av attacken, se till så att du kan använda våra bibliotekstjänster utan problem och göra allt vad vi kan för att något liknande inte ska ske igen.

Vi håller dig uppdaterad på bibliotekets webbplats.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss enligt adresserna nedan.

Kontaktuppgifter Bibliotek Familjen Helsingborg:

Dataskyddsombud för Familjen Helsingborg: