Binas historia

En spännande roman som utgår från binas historia, funkar det? Ja, det är riktigt spännande att följa tre olika personer i tre olika tidsåldrar, alla förknippade med binas öden och sammanbundna med varandra. I 1800-talets England får den deprimerade William livsmod när han engagerar sig i en ny slags bikupa. År 2007 drabbas en biodlarfamilj i Georgia, USA när bina oförklarligt dör. Det är två gripande berättelser, men allra mest spännande är historien om Tao som lever i en möjlig framtid år 2098. Då har alla bin dött ut, allt måste handpollineras och civilisationen har nästan kollapsat. Tao måste kämpa för sin familjs överlevnad och hittar till slut gammal kunskap som kan vara räddningen.