Blynätter

Tre personers – Elsa, Finn och Jeroen – liv dras in i en farlig händelsekedja som rör oerhört riskabla magiska reliker. Alla tre har egna motiv i detta drama som utspelar sig i stadsstaten Näsvik. Men det händelseförlopp som sätts igång hotar inte bara våra tre huvudpersoners liv, utan hela stadens tillvaro. En, i vanlig ordning, helt fascinerande bok från en av våra bästa världbyggare med väldigt välskrivna karaktärer.