Bokstart i Örkelljunga kommun

Bokstart är ett nationellt projekt med stöd av Kulturrådet som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. I Örkelljunga kommun genomförs projektet i samarbete mellan Biblioteken i Örkelljunga, Barnhälsovården, Öppna förskolan, Kyrkans öppna förskola, Solljungahälsan och förskolor i kommunen.

Bokstart vill uppmuntra dig som förälder, eller annan viktig vuxen, att läsa högt, sjunga, rimma och samtala med ditt barn. Tidig språkstimulans har visat sig vara mycket viktigt för att barnen i framtiden ska bli duktig läsare och få ett stort ordförråd.

Bokstart fortsätter även 2022, vilket och innebär att biblioteken i Örkelljunga delar ut en Bokstartskasse till alla barn 0–3 år. Denna kasse innehåller två pek-böcker, en Bokstartsmaskot som heter Tellus och information till barnens viktiga vuxna om Bokstart och läsning. 

Bokstartsbroschyren, som ger dig möjlighet att hämta ut en Bokstartskasse, delas ut via Barnhälsovården, förskolorna eller Öppna förskolan.