Cirkelkassar - lättläst

Du kan beställa en cirkelkasse till dig och din läsecirkel.

I kassarna finns:

 • 5 böcker av samma titel.
 • Förslag på frågor att prata runt.
 • Guide till vår ljudboksapp Biblio.
 • Kassarna finns i 3 nivåer, 1, 2 och 3.

Nivå 1

 • Enkla ord
 • Kortare meningar
 • Inte så många sidor
 • Bilder ibland

Nivå 2

 • Ord som du känner igen
 • Ganska korta meningar
 • Lite fler sidor

Nivå 3

 • Lite svårare ord
 • Längre meningar
 • Många sidor

Lånetiden är 6 veckor.

Har du frågor eller synpunkter så kan du kontakta Ann-Kristin Olsson Flodin.

I listan nedan ser du vilka cirkelkassar du kan låna. Logga in och reservera, och tänk på att välja ett av biblioteken i Helsingborg som avhämtningsenhet.