Covid 19-anpassningar på biblioteken i Klippans kommun

Vi har tvingats anpassa verksamheten på grund av den ökade smittspridningen i Skåne. Det innebär till exempel reducerade öppettider på våra tre biblioteksenheter.

LÅNA - LÄMNA - GÅ

FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING HAR VI PÅ BIBLIOTEKEN I KLIPPANS KOMMUN VIDTAGIT FÖLJANDE ÅTGÄRDER

Vi följer råden för Skåne! Just nu ska vi alla undvika platser som besöks av många personer.

Vi erbjuder inga sittplatser eftersom vi tyvärr inte fungerar som en mötesplats just nu.

Vi har en dator öppen för kortare ärenden.

Vi håller avstånd för allas skull.