Den bekymrade byråkraten av Kristina Ohlsson

Kristina Ohlsson är mest känd för sina populära spänningsromaner och barnböcker men här har hon skrivit en debattbok om svensk migrations- och flyktingpolitik. Hon är utbildad statsvetare och har arbetat som rådgivare för bland annat Säpo och UD och har även varit stationerad i Bagdad i Irak. I Den bekymrade byråkraten tar hon upp frågor kring hur man kan föra en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik och hur vi bäst kan hjälpa människor på flykt. Hon tar upp dessa stora, svåra frågor på ett lättillgängligt och intresseväckande sätt, ofta genom att berätta om olika självupplevda händelser och möten som påverkat henne.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Helene Bergholtz den 2 oktober 2017