Den okuvliga friheten av Per Anders Fogelström

Denna framtidsroman skrev författaren redan 1939 som tjugotvååring men den refuserades av förlaget och gavs inte ut förrän i år. Det var journalisten och Fogelströmsexperten Karl-Olov Andersson som hittade manuskriptet i Kungliga Bibliotekets arkiv när han arbetade med sin biografi över författaren. Man har knappt redigerat manuset alls och har heller inte försökt att göra texten mer modern. Ett litet land, som skulle kunna vara Sverige, invaderas. Tre sekvenser lyfts fram ur en tänkt framtid och vad som kan komma att hända. Ett motstånd växer fram i form av den Röda ligan, en organisation som verkar i det fördolda. Det är en historia om makt och motstånd. All opposition förbjuds, pressen likriktas och judarna förföljs. Fascinerande hur mycket den unge författaren kunde ana sig till vad som skulle hända, han skrev ju denna bok 1939, innan världskriget brutit ut. Det obehagliga är att många paralleller kan dras till mycket vad som sker runtom om i världen just nu.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna Wingårdh den 1 november 2017