Den stora biblioteksjakten i sommar

Hittar du till alla bibliotek i Ängelholms kommun? Låna en bok på varje ställe - få en bok när du är klar. Jakten pågår 1 juni—31 augusti.

Biblioteksjakten i Ängelholm

Du tar en lapp på ett bibliotek och får sedan en unik stämpel på lappen när du besöker varje närbibliotek.

Observera att biblioteken har begränsade öppettider under sommaren.

Arr. Ängelholms bibliotek