Den stora biblioteksjakten i Ängelholm

Hittar du till alla bibliotek i Ängelholms kommun? Låna en bok på varje ställe - få en bok när du är klar. Jakten pågår 1 juni—31 augusti.

Du tar en lapp på ett bibliotek och får sedan en unik stämpel på lappen när du besöker varje närbibliotek.

Observera att biblioteken har begränsade öppettider under sommaren.

Arr. Ängelholms bibliotek