Digidel är för alla

bild på digidel symbolen som är ett stort lila D med texten Digidel Helsingborg under.

Det är en plats för både dig som nybörjare i den digitala världen och för dig som står stadigt med båda fötterna bland ettor och nollor. Här kan du prova ny teknik, få handledning och skapa själv eller tillsammans med andra!

Välkommen!

Du kontaktar oss genom att skicka e-post till digidel@helsingborg.se.