Digidelcenter

Personalen har begränsad möjlighet att handleda och hjälpa till på grund av den rådande situationen med Covid-19. Du kan också bli hänvisad till stadens e-tjänster eller din handläggare hos ansvarig myndighet.

Landskrona DigidelCenter är en plats där du kan få hjälp med dina digitala ärenden för att klara dig i vardagen. Det är en öppen och avgiftsfri service. Vi hjälper dig att utveckla din digitala skicklighet så att du kan använda dig av innehåll och tjänster på Internet.

På Landskrona stadsbibliotek finns fyra datorer och fyra skanners. Du behöver ett lånekort för att använda en dator på plats i biblioteket. (Du kan inte boka en dator hemifrån). Du kan använda en dator 15 min x 2 gånger.


Landskrona DigidelCenter ingår i det nationella Digidelnätverket som verkar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. 

 

Bild: Studio e, Anders Ebefeldt.

Bild: Studio e, Anders Ebefeldt.