Digitala Helsingborg

Här samlar vi tjänster för dig som bor eller jobbar i Helsingborg och för dig som besöker vår fina stad.

En upplyst skylt som det står service på.

Tjänster från Helsingborgs stad

Helsingborgs stads portal för e-tjänster och blanketter.

Tjänsten "Min sida" - e-tjänster med bankID. Sidan är under utveckling. Här ska du som användare kunna ta del av relevant information utifrån dina behov i olika faser av livet. Här kan du till exempel läsa ditt bygglovsbeslut om du har gjort en komplett bygglovsansökan via e-tjänsten.

Ett bättre Helsingborg - här kan du anmäla fel och synpunkter.

Helsingborgs stads diarium - läs ärenden, handlingar, post, kallelser och protokoll i vårt öppna diarie.

Fritt Wifi i Helsingborg - se var du kan surfa fritt via våra Wifi-punkter.

Helsingborgs stads intranät. - intranätet är till för anställda men en stor del är öppet för vem som helst.

Helsingborgs evenemangskalender - se det mesta som händer i Helsingborg!

Kommunfullmäktige på Facebook - följ livesändningar av sammanträdena.

Helsingborgsförslaget - ger dig möjlighet att presentera en idé eller ett förslag om hur vi kan utveckla Helsingborg.

HBG Works - ska vara stadens gemensamma kraft för att utveckla framtidens Helsingborg.

Engagera dig - här finns en sammanställning på många möjliga sätt att engagera sig på i Helsingborg.

Kvinna som håller i en mobiltelefon på väg att ta ett foto av en byggnad.

Appar från Helsingborgs stad

Helsingborgs stad erbjuder appar för besökare och invånare. Gå stadsvandringar med Guide Helsingborg, besök kulturen med Kulturkortet eller gör din röst hörd med "ett bättre Helsingborg". 

Guide Helsingborg - Smarta stadsguider i din smartphone. Dunkers kulturhus, #artstreethbg och Drömskogen med mera.

Kulturkortet - Besök kulturen så ofta du vill med Kulturkortet och med vår app har du alltid kortet med dig!

Ett bättre Helsingborg - Med "Ett bättre Helsingborg" kan du anmäla eventuella fel på gator, toaletter, belysning eller annat. Givetvis kan du också skicka in dina synpunkter i allmänhet via appen.

Bild på Helsingborgs rådhus på kvällen upplyst med ett blåaktigt sken.

Helsingborgs satsningar

Helsingborg ska vara bäst på att tillvara ta digitaliseringens möjligheter. Här nedan samlar vi några av våra satsningar på att öppna upp och tillgängliggöra kommunens tjänster.

Öppna Helsingborg - ”Öppna Helsingborg” är ett långsiktigt projekt med målet att göra data från staden fritt tillgängligt för alla invånare.

Helsingborgs evenemangskalenderHelsingborgs evenemang in en öppen plats- och eventdatabas. Här har du möjlighet att använda information om events i staden som du finner lämpligt. 

Smart@Helsingborg - Helsingborgs stads initiativ kring samskapande för en bättre stad genom att möta utmaningar, bygga arenor, lära av varandra och använda data på ett smart sätt.

Stadshubben - Öresundskraft och Helsingborg blir först i landet med att erbjuda en öppen kommunal stadshubb för Internet of Things – ”sakernas internet”. Det handlar om kommunikation mellan föremål, fordon och apparater – ett informationsutbyte som möjliggör nya tjänster och förbättrad service inom många områden.