Domaren av Ian McEwan

Kloka och begåvade Fiona är mäktig i sin domarroll.
Vi följer hennes fall med leukemidrabbade Adam som, i enlighet med sin och föräldrarnas tro, vägrar livsnödvändig blodtransfusion. Med stor respekt och förståelse arbetar sig Fiona fram i fallet, och hon ger Adam ett nytt liv. Svårare är det med hennes egen privata och personliga kris, och, senare, att svara på Adams nödrop. En stark roman!