Kloka och begåvade Fiona är mäktig i sin domarroll.
Vi följer hennes fall med leukemidrabbade Adam som, i enlighet med sin och föräldrarnas tro, vägrar livsnödvändig blodtransfusion. Med stor respekt och förståelse arbetar sig Fiona fram i fallet, och hon ger Adam ett nytt liv. Svårare är det med hennes egen privata och personliga kris, och, senare, att svara på Adams nödrop. En stark roman!

Key not found: content.common.audiences.header

Key not found: content.common.tags.header

Key not found: search.results.result-item.review-by-prefix Magnus Rydén den 11 augusti 2017