Du & Biblioteket = Hjärta

Med ett nystartat projekt strävar vi på Perstorps bibliotek efter att nå de som kanske inte kommer till biblioteket i vanliga fall.

Målen med projektet är:

  • att biblioteket ska synas och skapa kontakter med folk i olika åldrar och kulturell bakgrund i byns mer utsatta områden.
  • att biblioteket ska kunna nå ut till fler äldre som är hemma eller vårdas i hemmet eller på äldreboende.
  • att arbeta med aktiviteter och besök utanför bibliotekslokalerna för att ge mer kunskap om bibliotekets service.

Projektet är finansierat via Region Skånes Stöd till biblioteksutveckling.