E-böcker & e-ljudböcker

Från och med 1 januari 2023 är gränsen för hur många e-böcker/e-ljudböcker du kan låna ändrad till maximalt två lån per sjudagarsperiod.

Anledningen är att vi ser en ökad användning av tjänsten som gör att vi behöver justera maxantalet för att så många låntagare som möjligt ska ha möjlighet att låna.

Taggar:

den 23 december 2022