Ekvilibrium

I Ekvilibrium undersöks kopplingar mellan kreativitet och bipolaritet, schizofreni, autism och adhd. Forskning visar t.ex. att nära släktingar till schizofrena och bipolära patienter är överrepresenterade i kreativa yrken, och att personlighetsdrag som leder till lidande när de tar över i mildare form kan gynna skaparkraft, originella idéer, fokus och uthållighet. Boken innehåller flera fallbeskrivningar av både kända och okända personer och rekommenderas till alla som är intresserade av kreativitet.