Embassytown av China Mieville

Många är nog av uppfattningen att ordet ”science” i begreppet science fiction står för naturvetenskap, astronomi och teknik. Det gör det ofta, men långt ifrån alltid. När det gäller romanen Embassytown (2011) av den brittiske akademikern och författaren China Mieville, är det i stället fråga om språkvetenskap, filosofi och interkulturella relationer.  Embassytown är en mycket märklig och mycket välskriven och poetisk bok. På det ytliga planet handlar den om relationerna mellan människorna och de gåtfulla utomjordingarna Ariekei, vars språk endast kan talas och förstås om den som pratar säger två ord på samma gång. De jordiska ambassadörerna till Ariekei är tvillingpar som manipulerats genetiskt och tränats för att prata samtidigt, som en person med två röster. Vi följer huvudpersonen Avice Benner Cho, som blivit en del av Ariekeis språk eftersom hennes namn används av Ariekei som ett talesätt. En ny ambassadör anländer till Embassytown, staden som gett namn åt boken, och relationerna mellan människor och Ariekei blir mycket oroliga. Avice, som inte själv kan tala värdarnas språk, försöker förstå sin egen roll som språklig stilfigur. Hon börjar tvivla på människans inblandning i Ariekeis kultur. Att förstå Ariekeis språk blir nödvändigt för att förstå dem och det som börjat hända sedan den nye ambassadören dykt upp.

Embassytown är ett mycket väl sammansatt verk. Gränsen mellan verklighet och språk suddas ut. Huvudpersonen utvecklas och invecklas. Det är en dramatisk men eftertänksam berättelse med spänning och mysterier på ett plan, djupa filosofiska resonemang på ett annat.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Arvid Alfredsson Grahn den 1 februari 2018