En främmande känsla

Mevlut Karatas och hans far flyttar 1968 från Anatolien till Istanbul där Mevluts förutbestämda bana är att gatuförsälja boza under återstoden av sitt liv. Mevlut färdas genom Istanbuls myller av gator under kvällstid och bevittnar hur både staden och samhället i stort omvandlas från att vara till överväldigande del ruralt tilll att bli starkt urbaniserat.

Från sent 60-tal till 2012 förändras Atatürks sekulariserade och militaristiska samhälle till att bli en islamisk demokrati. Samtidigt förändras Istanbul från att vara en komplex och multikulturell stad till att bli en mer förenklad och homogen stad. Moderniseringen av samhället står i kontrast och motsäger konstigt nog den kosmopolitiska andan som Istanbul besatt.

Under all denna tid så är Mevlut förälskad i en kvinna. Vem hon är kan vi endast finna ut genom att följa Mevlut genom hans ändlösa traskande runt i Istanbuls gatukarta. Eller kanske är det så att vi i verkligheten följer Mevlut i kartan över hans inre själs liv.