Enkät: Ängelholms biblioteks närvaro på sociala medier

Vad tycker du?

Vi vill gärna ha din hjälp.
Fyll i vår enkät om Ängelholms biblioteks närvaro på sociala medier.
Även om du inte använder sociala medier är dina svar mycket välkomna.
Allt deltagande sker anonymt.
Om det är någon fråga du inte kan eller vill svara på: Hoppa över!

Enkäten finns också i pappersform på Stadsbiblioteket och
via länk på Facebook och Instagram

Vi är väldigt tacksamma för ditt deltagande!

Ängelholms biblioteks närvaro på sociala medier

Vilket kön är du?
Hur hittade du detta frågeformulär?
Vilka sociala medier använder du?

(flera alternativ går bra)

Vad är viktigt i sociala medier för dig?

(flera alternativ går bra)

Hur många timmar/vecka använder du sociala medier?
Hur ofta besöker du Ängelholms bibliotek på Facebook?
Hur var din upplevelse av bibliotekets Facebook.sida?

1 är dåligt och 5 är jättebra

Hur ofta besöker du Ängelholms bibliotek på Instagram?
Hur var din upplevelse av Instagram-sidan?

1 är dåligt och 5 är jättebra