Enkät: Ängelholms biblioteks närvaro på sociala medier

Vad tycker du? Vi vill gärna ha din hjälp

Fyll i vår enkät om Ängelholms biblioteks närvaro på sociala medier. Även om du inte använder sociala medier är dina svar mycket välkomna. Allt deltagande sker anonymt.
Om det är någon fråga du inte kan eller vill svara på: Hoppa över!

Till enkäten

Enkäten finns också i pappersform på Stadsbiblioteket och via länk på Facebook och Instagram. Vi är väldigt tacksamma för ditt deltagande!