Försäljning av gallrade böcker och tidskrifter

Med start den 10 februari till och med 29 februari, vecka 7-9, är det försäljning av gallrade tidskrifter och böcker på Helsingborgs områdesbibliotek. Välkomna!