Familjen

Inom vuxenlitteraturen finns en hel del skildringar kring människors levnadssätt i sekter, men inte så många utifrån ett barnperspektiv. Ella bor med Familjen, där Far berättar hur allt ska vara och hur allt ska göras. Allt utanför Familjens Gård är ont och farligt. Men när Ella träffar Jack vid Gårdens stängsel får Ella ta del av en värld där barn fortfarande får gå i skolan och där barn får åka till sjukhuset om de är sjuka. Ska Ella fortsätta leva på Gården eller ska hon ta steget ut mot den riktiga världen? Boken passar från 9 år och uppåt.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Mari Andersson den 28 augusti 2020