Fartygets ögon

Detta är sista delen om Ingrid som växer upp på en ö i Nordnorge. I del ett, De osynliga, är Ingrid liten. Hennes familj är de enda bofasta på ön och livet är hårt. Naturen bestämmer tillvaron, människorna lär sig att leva av och med den. I andra delen, Vitt hav, har Ingrid blivit vuxen, familjen har lämnat ön, hon är ensam kvar och världen är i krig. I ladan på ön finner hon en svårt skadad soldat. I den avslutande delen, Fartygets ögon, är kriget över. Ingrids dotter är 10 månader och Ingrid ger sig iväg för att söka rätt på hennes far. En stillsam men ändå dramatisk trilogi om ett hårt, kargt men kärleksfullt ö-liv.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anki Olsson Flodin den 25 maj 2020