Flytt av avdelningar

Under hösten kommer böcker och avdelningar placeras på nya platser på Stadsbiblioteket.

Anledningen till flytten är att ungdomsavdelningen i källaren inte fungerar som ett bra bibliotek för just ungdomar. I stället flyttar vi upp den verksamheten till entréplan för att skapa en bättre ungdomsavdelning för 13-16 åringar, med fokus på läsinspiration och digital inkludering.

I februari startade dessutom den nya avdelningen Digidel, som ska verka för att fler människor ska kunna ta del av ny digital teknik och information. Böcker och annan media som funnits på samma ställe på våning 2 behöver därför få en annan plats i huset.

Arbetet kommer att påbörjas i större skala 17 september och pågå till december 2018. 

Taggar:

den 14 september 2018