FN-veckan

FN-vecka på Helsingborgs bibliotek! Under vecka 43, den 19-15 oktober är det FN-vecka på Helsingborgs bibliotek med aktiviteter för både barn och vuxna. Temat för veckan är barnkonventionen och här hittar du en mängd boktips kopplade till den.

Faktaböcker om barnkonventionen:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter

Artikel 12 & 13: Alla barn har rätt att säga vad de tycker

Artikel 22: Barn på flykt har rätt till skydd

Artikel 30: Alla barn har rätt till sitt språk och sin kultur

Artikel 31: Alla barn har rätt till lek, vila och fritid

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv och att delta aktivt i samhället.

  1. Nej!

    Av: Wirsén, Stina

Boktips för vuxna: Romaner och självbiografier som skildrar barn och ungas världar och perspektiv

  1. Öken

    Av: Le Clézio, Jean-Marie Gustave