Invånarinvolvering

Varje år har vi en besöksenkät där vi frågar våra besökare vad de tycker om bibliotekets verksamhet. Det finns alltid möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten till personalen som bemannar eller genom att skicka in en synpunkt via bibliotekets hemsida. Under hösten finns det tillfälle att prata med representanter från bibliotekets ledningsgrupp på Råå bibliotek och biblioteksbussen. Kulturnämndens ordförande finns vid några tillfällen också på plats.

Vi kommer att fortsätta dialogen också när det gäller utformningen av biblioteket och vad det ska innehålla. Det finns alltid möjlighet att ringa, mejla eller skriva brev till såväl ansvariga tjänstemän som politiker.

Vi har inte specifikt riktat oss till olika bostadsområden för att frågat var de boende vill ha ett bibliotek. Arbetet med att planera var biblioteken ska ligga bygger på stadens övergripande strategi och den planering som finns av stadens fysiska utveckling. Till grund för allt ligger också bibliotekets uppdrag, att erbjuda biblioteksverksamhet till alla.

Frågor

Vilken dialog har ni haft om biblioteket på Råå?

Hur tar ni reda på vad Rååborna vill?

I vilken mån har användarna fått komma till tals när det gäller flytten?

Har boende på Raus och Ättekulla önskat att få ett bibliotek?

Har ni undersökt om Ättekulla vill ha ett bibliotek och var de vill ha det?

Varför har detta mötet inte hållits tidigare, så att vi kunnat påverka?

 

Målgrupp:

Skrivet av: Helsingborgs bibliotek den 23 november 2017