Trygghet och säkerhet

Verksamheten strävar efter att hitta placeringar för bibliotek som kan nås genom att man går, cyklar eller kan åka kollektivtrafik.

När det gäller parkeringsplatsen vid Råå Center så äger inte Helsingborgs stad den marken. Upplevs parkeringsplasten som otrygg är det en fråga för fastighetsägare och hyresgäster att lösa. Det är en viktig fråga och vi tar den vidare med fastighetsägaren.

En åtgärd för att öka tryggheten och säkerheten i lokalen är att alltid ha minst två som bemannar under öppettid. I sällsynta fall används väktare eller ordningsvakt på biblioteken för att säkerställa säkerheten. Stök och oro på biblioteken är ett problem som vi ska ta på stort allvar, men samtidigt inte överdriva. Problemen behöver hanteras såväl på biblioteken som ute i samhället eftersom det är ett samhällsproblem snarare än ett biblioteksproblem.

Den lokal som vi tittar på nu ligger inte i direkt anslutning till Systembolaget. Många bibliotek ligger i områden där det också finns Systembolag och det fungerar väl. Ett exempel på det är Kista bibliotek i Stockholm som ligger i Kistagallerian. Kista bibliotek tilldelades två fina utmärkelser under 2015: "Public Library of the Year Award" och "Årets bibliotek" av fackförbundet DIK (som bl.a. organiserar bibliotekarier).

Vi har pratat med stadsbyggnadsförvaltningen angående Landskronavägen och de har inte fått några indikationer på att övergångsstället i höjd med Råå center skulle vara en farlig övergång. Korsningen är nyligen ombyggd kopplat till Helsingborgsexpressen. Det har en standardutformning: en signalreglerad korsning med refug i mitten. I höjd med Råå center är hastigheten begränsad till 40 km/h.

Nytt körfält för att svänga av till vänster (norrifrån) mot Raus/Ättekulla (och ICA Maxi), minskar flödena och lugnar trafiken. Planen är också att Landskronavägen kommer att utvecklas till att blir mer likt en stadsgata. Nivåskillnader, t ex en gångtunnel, byggs väldigt sällan, och det är inte aktuellt för Landskronavägen. En gångtunnel innebär också andra trygghetsfrågor som inte ett övergångsställe har.

Frågor

Är ICA Maxi en lämplig miljö för ett bibliotek utifrån den otrygga miljö som är där idag?

Var är miljö, säkerhets och trygghetstänket?

Det känns otryggt att vara där eftersom det är en p-plats och inte ett bostadsområde. Har ni tänkt på det?

Hur ser säkerheten för barn och unga (även äldre) ut på parkeringsplatsen utanför [Råå center]?

Hur ser man på att ett systembolag blir granne med biblioteket? Olämpligt för barn.

Målgrupp:

Skrivet av: Helsingborgs bibliotek den 23 november 2017