Fröbiblioteket

På biblioteken i Södra Utmarken och Vejbystrand kan du låna fröer som du kan så och njuta av. Alla är välkomna att låna, oavsett om du är låntagare på biblioteket eller inte. Bläddra bland våra fröpåsar och välj upp till 5 sorter som du vill låna och odla. När hösten kommer tar du fröer av växten (eller en annan växt) och lämnar tillbaka till fröbiblioteket.

Vi söker ständigt nya fröer från växter odlade här i bygden till vårt fröbibliotek. Har du fröer över att dela med dig av från din trädgård? Vi tar tacksamt emot alla sorters fröer: grönsaker, sommarblommor och perenner – från din trädgård eller om du har fått fröer längre bort ifrån.

Låna fröer

  • Bläddra bland fröpåsarna och välj ut upp till 5 fröpåsar som du vill låna och odla.
  • Skriv in vad du lånar i låneboken på ditt efternamn: Datum och vilka frösorter du valt.
  • Odla fröerna. Njut!
  • Låt en del av skörden gå i frö. Samla in fröer, torka och lämna in till biblioteket. Fröerna du lämnar in måste inte nödvändigtvis vara av samma sort som dem du lånade. Vill du lämna in samtidigt som du lånar, dvs gör ett direktbyte, går det givetvis också bra.

 Lämna in/återlämna fröer

Dela upp dina fröer, 5-15 fröer vardera, och lägg i t ex ett melittafilter. Skriv växt- och sortnamn, samt datum på påsen. Förslut och lämna in till oss på biblioteket. Till exempel Tomat, Brandywine gul. Eget frö 2018.

Vi tar emot fröer man odlat själv eller som man köpt och kanske har fler än man behöver utav, dock inte egna fröer av så kallade F1:or - hybrider som inte nödvändigtvis får samma sortegenskaper som ursprungssorten om man tar egna fröer. Dessa fröer har ”F1” utskrivet efter sortnamnet på den köpta fröpåsen.

Andra växter kan också ge nya egenskaper till egentagna fröer om de korspollinerar sig (om man odlar liknande sorter nära varandra). Det gäller t ex squash, pumpa, kål och vissa gurkor.

Hjälp oss att hålla fröbiblioteket levande och spännande!