Fröken Island

Det är 60-tal på Island och för att kunna ägna sig åt skrivande har Hekla lämnat det gamla livet i Dalir till förmån för Reykjavik. Där finns redan bästa väninnan med man och barn och bäste vännen Jón John. Hekla slår sig samman med poeten och gör sitt bästa för att anpassa sig till ett liv i tvåsamhet. Men varken det, eller jobbet som servitris, verkar tillföra henne något av värde. Livet i stan flyter fram och Hekla glider med och samtidigt undan, undan från oss och undan från sin omgivning, i sin strävan efter att få vara sig själv.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lovisa Zander den 2 december 2019