Frillor, fruar och herrar: en okänd kvinnohistoria av Pia Gadd

Genom historien har frillor skymtat fram lite då och då. Även om frillosystemet inte var något man smusslade med så har frillorna inte haft en tydlig och framträdande bild i historieböckerna. En del spelade en stor roll i dåtidens maktspel och många av frillobarnen blev betydelsefulla och mäktiga. I

boken ges en mer sammanhållen bild av dessa kvinnor, deras betydelse och öden.