Gratislunchen – eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut av Therese Uddenfeldt

I flera århundranden har vi haft oerhörd tillväxt och livsstilsförbättringar, men till stor del har det berott på vår tillgång till fossila bränslen, något vi är betydligt mer beroende av och något som är betydligt mer svårersättligt än vad vi tror. Författaren Therese Uddenfeldt försöker förstå detta med siffror, upplysningsfilosofi och romantisk poesi i en spännande och utmanade skildring om vår framtid.

Boken finns även som e-bok