Aktuell information om Helsingborgs bibliotek

Begränsad servicenivå på Helsingborgs bibliotek i november och december

Från 24 november till 23 december anpassar Helsingborgs bibliotek sin verksamhet på grund av den skärpning som sker nationellt i rådande Covid-19-pandemi. Helsingborgs stadsbibliotek och Idé A Drottninghög har öppet med begränsad servicenivå och kommer inte att fungera som en mötesplats. Istället fokuserar vi på digital service. Övriga områdesbibliotek i Helsingborgs stad har stängt under perioden, vilket även gäller för Meröppet. Under denna period kommer du bara kunna återlämna böcker på stadsbiblioteket och Idé A Drottninghög.

Vi uppmanar besökare att avstå från att komma till biblioteket om det är möjligt, men om man har ett behov av att besöka biblioteket gäller följande:

  • Besök endast biblioteket om det är helt nödvändigt, ej för nöjes skull.
  • Håll avstånd och följ de kösystem som satts upp.
  • Begränsad service betyder också att det kan ta längre tid att få hjälp.
  • Maxantal för våra lokaler finns utifrån lokalens storlek.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har minsta symptom.


Utökad digital service

Under perioden ökar Helsingborgs bibliotek sin distansservice med tillgång till telefon, digital kundtjänst, digital bibliotekarie, hemleverans av böcker till de som är 70 plus, e-böcker, e-tidsskrifter och olika digitala aktiviteter. På bibliotekfh.se och i våra sociala kanaler hittar du alltid information om de senaste digitala tjänsterna som erbjuds.

Just nu kan du inte komma till biblioteket och själv leta i hyllorna efter böcker eller för att läsa tidningen. På Helsingborgs stadsbibliotek och Idé A Drottninghög erbjuds istället fyra typer av service på plats.

  • Beställ böcker hemifrån via webben, telefon eller e-post. När du sedan får svar från biblioteket kan du komma och hämta böckerna på plats. Följ instruktionerna och ta med bibliotekskort eller id-handling vid upphämtning. Håll alltid avstånd både för din och andras säkerhet.
  • Digidel har öppet och har du behov av kortare ärenden på dator finns det möjlighet att göra dem där. Följ instruktioner och köbildning på plats. Max 30 minuter vid datorn. Personalen har under perioden inte möjlighet att handleda som de normalt gör. Du får ta med dig en person som hjälper dig med ditt ärende. 
  • Take away - en tjänst med bokkassar på take away är under utveckling.
  • Återlämning under bibliotekets öppettider sker via bokinkast på stadsbibliotekets baksida. Om man inte kan gå till baksidan av byggnaden finns möjlighet att lämna på en vagn inne i entréområdet. På Idé A Drottninghög sker återlämning i låda utanför entrén.


Öppettider Helsingborgs stadsbibliotek från och med 24/11 till och med 22/12

Måndag, onsdag, fredag: 09.00–17.00
Tisdag, torsdag: 11.00–19.00
Lördag: 11.00–16.00

Öppettider Idé A Drottninghög från och med 24/11 till och med 22/12
Måndag: 13.00–19.00
Tisdag, onsdag: 10.00–12.00, 13.00–17.00
Fredag: 09.00–12.00, 13.00–15.00
Telefon: 042-10 69 35

Biblioteksbussen
Under vecka 48 och 50 finns biblioteksbussen på plats utifrån ordinarie turlista (måndag-fredag, ej lördag) och tar emot återlämnad media. Det finns ingen möjlighet att låna nytt vid dessa turer.

Sociala medier
Facebook: Helsingborgs bibliotek
Instagram: hbgbibliotek

Frågor och information
Telefonjour: 042-10 69 00, vardagar 09.00–16.00 

Mejladress
stadsbiblioteket@helsingborg.se

Talbokstelefon
042-10 69 79 tisdag, onsdag och torsdag 13.00–15.00
talboken@helsingborg.se

Biblioteksbuss
Telefon: 042-10 69 26
bokbuss.stadsbiblioteket@helsingborg.se

Boka en bibliotekarie
https://www.bibliotekfh.se/boka-en-bibliotekarie-2