Barn och ungafestivalen

 barn som leker på en gräsmatta mitt i en trädallé.

Här visar vi ett urval av alla de arrangemang som äger rum under barn och ungafestivalen. Vill du se hela programmet direkt så kan du ladda ned foldern i pdf-format här under.

En massa filmer kommer publiceras på Idé A Drottninghögs egna Facebooksida under festivalen.

2015 startade Barn och Ungafestivalen utifrån ett behov och i dialog med medborgarna på Dalhem – Fredriksdal – Drottninghög. Behovet man lyfte var att det saknades en gemensam struktur för olika konstformer, en gemensam struktur, kommunikation och marknadsföring. Man ville även ha en kvalitet på festivalen där vi jobbar med Kommunens förvaltningar, föreningar, Kyrkan, Helsingborgshem, Rikshem med flera.

Arbetet har resultat i att vi nu har en gedigen festival med fokus på kvalitet, lärande, hälsa och kultur. Allt är baserat på Barnkonventionen, samverkan, brukarinvolvering, medborgardialoger och tjänstemäns expertis. Vi har också idag en formell organisation där Idé A är navet men med alla drivande verksamheter delaktiga i minigrupper.